Atelier Z+
2B 568 Ou'yang Rd.
200081 Shanghai
Shanghai
Phone +86 21 5666 5987
Fax +86 21 5666 7295
Partner
ZHANG Bin
ZHOU Wei
Founded
2002
Employees
4
Areas of Specialty
Architecture
Interior
Urban Design
Landscape
Team
Lu Jun
Song Jiaying
Wang Jiaqi
Zhuang Sheng