Heyuan new library

Heyuan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Architects
IAPA
Year
2010

Under construction

Competition Held In 2010

Location
Heyuan,China

Site Area 30,000 Sqm
Building Area 20,606 Sqm

Design Team
Paul Bo Peng, Stoney Yu, Yen Hu, Shibin Wei, Mingfang Do, Michael Liu, Gray Ye, Yoyo Chen, Qing Li , Thomas Odorico, Joan Sague Cassany