The Samsara of Building No.42 on Dirty Street

Building No.42 in 2008
Drawing © Drawing Architecture Studio
Building No.42 in 2016
Drawing © Drawing Architecture Studio
Building No.42 on April 24, 2017
Drawing © Drawing Architecture Studio
Building No.42 in December 2017
Drawing © Drawing Architecture Studio
Drawing © Drawing Architecture Studio
Drawing © Drawing Architecture Studio
Drawing © Drawing Architecture Studio
Drawing © Drawing Architecture Studio
Exhibition View at the 7th Shenzhen / Hong Kong Bi-City Biennale of Urbanism / Architecture
Photo © Drawing Architecture Studio
Exhibition View at the 7th Shenzhen / Hong Kong Bi-City Biennale of Urbanism / Architecture
Photo © Drawing Architecture Studio
Architects
Drawing Architecture Studio
Year
2017
Team
Li Han, Hu Yan, Zhang Xintong, Pan Chao, Meng Haigang, Wang Hongyue, Jin Ding, Xie Jingxin, Liu Yanghui, Lin Sheng, Yang Haoran, Chang Zhen, Song Ke, Bai Xiaoyue, Zhang Cunji, Kang Xue, Chen Dong, Shi Chenlong, Lu Yiping, Li Mengyi, Liu Qi, Kong Qiushi, Li Yaxian, Li Sirui, Jin Xin, Ren Qingguo, Feng Xiaomin, Chu Denghui, Zhou Meng, Gao Xiaolin, Luo Dian, Liu Liyuan, Zhao Chenzhang, Huang Tangzi, Ye Zichen, Yuan Ruizhe, Wang Junkai, Lang Yingchen, Qiu Xiaohan

The Samsara of Building No.42 on Dirty Street is a chronological visual narrative about the development of a residential building in Beijing China between 2008 and 2017. By depicting how the building was transformed from regular apartments to a spontaneously-grown urban group form with commercial venues opened in those apartments, how they were demolished by the government as to clean up “first-floor-homes-turned-businesses”, and how the building was restored for residence only again in the end, this series takes architectural drawing as a critical craft and examines the relationship between the two forces from the civil and administration in urban development.

Related Projects

 • Umnutzung Schuhfabrik in 14 Wohnungen Winterthur ZH
  Graf Biscioni Architekten
 • Moritz M-store
  External Reference
 • Jané Winestore
  External Reference
 • Jiu Ke Shu Future Arts Center
  iGuzzini
 • Casa CCFF
  INGENI

Magazine

Other Projects by Drawing Architecture Studio

798 Panoramic Mural
Beijing
ORIGINALFRESH The Grand Summit Beijing
Beijing
Taobao Village · Smallacre City
Under the Zhengyangmen
Free Balcony An
Beijing
Apartments of Hao