Siargao Apsaras Tribe Resort

 Back to Projects list
Location
Philippines
Year
2018
Client
Apsaras Group Ltd.
Team
Prof. Zhu Jingxiang, Wu Chenghui, He Yingjie, Nan Tian, Liu Qingfeng, Cai Chunming, Xunjun, Luo Jianwen
Project Investor
Apsaras Group Ltd.
Project Investor
Apsaras Tribe Philippines Inc.

Other Projects by Unitinno Architectural Technology Development Company Limited

Xiasi School
Guangyuan
Dazu Study Hall
Yanyuan
Meili Primary School
Shenzhen